Ariel Store

Arielov Komentar Biblije: Suci & Ruta (PDF)

by Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum svjetski je poznat i cijenjen biblijski uƒçitelj. Na hrvatskome govornom podruƒçju poznat je po knjigama: Isus je bio ≈ΩidovMesijin ≈æivotMesijinim stopama, Mesijansko ≈æidovske poslanice i Zakon i zakonitost. Veƒá dugi niz godina dr. Fruchtenbaum radi na komentaru cjelokupne Biblije, kao i obiƒçno, sa ≈æidovske toƒçke gledi≈°ta.

Veoma cijenim njegove komentare i srdaƒçno ih preporuƒçam svima onima koji te≈æe dubljem prouƒçavanju Svetoga pisma. ƒåitatelj ƒáe nauƒçiti mnogo toga ≈°to neƒáe proƒçitati u drugim komentarima, te ƒáe stoga biti sposoban stvari vidjeti s posve druge toƒçke gledi≈°ta. Dobit ƒáe jasniju sliku o tome za≈°to su se stvari odigrale onako kako su se odigrale.

Želim svim korisnicima ovoga praktičnog i razumljivog komentara Božji blagoslov prilikom studiranja ovog komentara

 Zlatko Mad≈æar, nakladnik

  • Format datoteke PDF putem preuzimanja
  • 395 stranica
  • ISBN: 978-953-55337-7-1
  • Pribli≈æna veliƒçina datoteke za preuzimanje je 12.8 MB
$12.00
Sidebar Support Menu 0.00
Top